Deze e-mail online lezen

 

Geachte heer/mevrouw,

De coronamaatregelen zijn per woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur flink aangescherpt. Voor EHBO-verenigingen ligt de focus op het veilig hulpverlenen en oefenen, geen noodzakelijke bijeenkomsten en dus afhankelijk van de mogelijkheid om het binnen de geldende protocollen (zie onze eerdere mailing daarover) veilig te doen. Daarbij komt wel dat gevraagd is overbodig reizen te voorkomen, bekijk dus of u de avonden daadwerkelijk moet houden.

Pas activiteiten ook aan op (eventuele) lokale of regionale maatregelen die niet op de factsheet van de Rijksoverheid staan vermeld. Zoek de grenzen van de regels niet op. Neem uw verantwoordelijkheid en voorkom verdere maatregelen die onze verenigingen en de maatschappij raken.

De nieuwe richtlijnen voor herhalingsavonden:

Door ons te beperken verminderen we contactmomenten, waardoor we de verspreiding van het virus tot een minimum kunnen beperken.

  • Indien mogelijk géén fysieke lessen. Leden vallen onder de overheidsmaatregelen van 18+. Organiseer eventueel een online bijeenkomst.
  • Is het echt nodig dat de competenties nu worden getest, spreid dan groepen zodat elke groep op voldoende afstand tussen de onderlinge deelnemers bijeen kan komen. Zorg voor zo min mogelijk contactmomenten tussen groepen onderling.
  • Zorg dat mensen een vaste werkplek hebben en houdt 5 m2 per persoon aan als indicatie om te bepalen of een ruimte voldoende groot is.
  • Na een les gaat iedereen direct naar huis. Blijf niet hangen bij of rondom het leslokaal.

Verlengingen van diploma’s

In 2016 heeft Het Oranje Kruis het verlengen al afhankelijk gemaakt van competent zijn in plaats van aanwezig zijn. Het gaat er dus niet om dat uw leden bij lessen aanwezig zijn, maar dat zij aan de instructeur laten zien competent te zijn. De instructeur verklaart dan eens in de twee jaar dat hij/zij heeft gezien dat iemand competent is.

Wie vorig jaar steeds actief heeft meegedaan, zal dit jaar geen probleem moeten hebben met het verlengen van het diploma. Pas als deze pandemie langer dan 1,5 jaar duurt, wordt het lastig op basis van handelingen voor de start van de pandemie iemand competent te verklaren. Meer informatie hierover? Mail, eventueel kunnen we ook bellen dus vermeld in dat geval uw contactgegevens a.u.b.

Toevoegingen in de aangepaste richtlijnen van Het Oranje Kruis per 14 oktober 2020

De nieuwe afgekondigde maatregelen van de overheid per 14 oktober 2020 hebben gelukkig geen invloed op de doorgang van onze examens. Het blijft mogelijk examens aan te vragen. Wel zijn er een aantal nieuwe toevoegingen gedaan in de aangepaste richtlijnen, ter bevordering van de veiligheid. Het dragen van een mondneusmasker en handschoenen is bij alle examens verplicht voor zowel de kandidaat als de examinator en het lotusslachtoffer. Tevens is er een wijziging voor de inzet van een lotusslachtoffer bij het examen. Het advies geldt nu dat er maximaal 1 lotus wordt ingezet. Bovendien wordt voor alle handelingen, inclusief de levensreddende handelingen, het advies gegeven waar mogelijk een pop in te zetten.

 

Het is een bijzonder uitdagende tijd waarin we ons momenteel bevinden. Met een toenemend aantal besmettingen van het coronavirus en de daaruit volgende maatregelen van de overheid, begrijpt Het Oranje Kruis dat kandidaten zich afvragen of het nog wel veilig is deel te nemen aan een examen, en welke maatregelen er genomen worden ter bescherming van de betrokkenen. We leren niet voor niets dat het bij EHBO in eerste instantie altijd om de eigen veiligheid gaat. Daarom hebben we een hand-out samengesteld die door de opleider uitgedeeld kan worden aan de kandidaten en die antwoord geeft op deze vragen. De hand-out is als bijlage toegevoegd in het document ‘Aangepaste richtlijnen examens Eerste Hulp van Het Oranje Kruis' en is los hier te downloaden.

De nieuwe richtlijnen voor bijeenkomsten:

  • Plan als dat kan bijeenkomsten, vergaderingen of trainingen online. Mocht u daar hulp bij willen, neem dan contact met ons op. Door het land heen zijn er voldoende mensen beschikbaar om afdelingen te helpen een digitale bestuursvergadering te organiseren.
  • Klussen aan een gebouw of materiaalonderhoud kan alleen als dit noodzakelijk is en met maximaal 4 personen. Dit kan niet tijdens lesavonden.

 

Volgende week meer informatie, ook over de Veldnorm en de aankomende Algemene Ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur KNV EHBO